Eier Astrid Aasen

Eier Astrid Aasen

Hanne Heimveg og Anne Granlund

Hanne Heimveg

Anne Granlund

Maren Gangstad og Amalie Tangstad

Maren Gangstad

Amalie Tangstad

Jane Herstad og Lena Andersen

Jane Herstad

Lena Andersen

Linda Ditløv Halsan og Eva Madsen Buan

Linda Ditløv Halsan

Eva Madsen Buan

Ansatte

Etablering av gårdsysteriet har gitt rom for flere arbeidsplasser. Astrid og Perry jobber heltid på gården. Astrid jobber i ysteriet, og Perry med administrasjon og regnskap, har byggeansvar og er i tillegg handyman på gården.

Hanne Heimveg, Anne Granlund, Maren Gangstad og Amalie Tangstad er superflinke ystere. Jane Herstad holder god orden på vaskerommet og har hovedansvar for pakking av all ost. Linda Ditløv Halsan har hovedansvar for iskremproduksjonen, og og jobber ellers litt over alt i produksjonen. Eva Madsen Buan har hovedansvar for vareutsendelser og håndterer alle bestillinger. Tilsammen utgjør aktiviteten med ost og iskrem ca.10 årsverk, men den tradisjonelle gårdsdrifta kommer i tillegg til dette med 2 årsverk.

Sønnen Ole Morten har ansvar for gårdsdrifta, og leverer oss topp ystemelk! Kim Andre Sandsæter er ansatt på gården og er kjempeflink med våre firbente råvareleverandører. Om sommeren er det ekstra mange arbeidsoppgaver, og da styrkes troppen med mange ungdommer fra bygda. Turister skal serveres is, og det skal være ryddig og rent i gårdstunet til enhver tid. Pensjonert postmann og nabo Ole L. Gangstad kommer da og hjelper til med smått og stort utendørs, og holder gårdstun og hage i orden. 

Gård og ysteri gir nå samlet 12 hele årsverk til bygda vår! Det er vi stolte over 🙂