Fritt valg

Du kan komme til gårdsbutikken, eller ringe oss og fritt velge innhold i pose eller eske selv.
Du kan også be om tilbud innenfor en angitt prisramme.